W jakim czasie apteka jest zobowiązana do wykonania leku recepturowego?

Zgodnie z art.. 86 Prawo farmaceutyczne apteka jest zobowiązana do wykonania leku recepturowego terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia przez pacjenta w aptece, w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej wydać...

Podczas zakupu w aptece farmaceuta wydał mi lek w mniejszej dawce lub/i mniejszej ilości niż zwykle, co mogło być powodem tej zmiany?

Jeśli lekarz nie określi na recepcie wielkości opakowania (liczby tabletek) lub/i dawki leku farmaceuta może wydać najmniejsze zarejestrowane opakowanie leku lub/i najmniejszą zarejestrowaną dawkę leku. Także gdy z dawkowania wynika, że pacjent nie zużyje danego leku...

Czy wyjątkowo można otrzymać w aptece lek bez wymaganej recepty?

Tak w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia można wydać z apteki lek zastrzeżony do wydania na receptę, w najmniejszym dostępnym opakowaniu terapeutycznym. Wyjątkami są substancje psychotropowe środki odurzające i prekursory z grupy I-R.  

Czy możemy sobie przywozić leki z zagranicy?

Bez zezwolenia ministra zdrowia można przywieźć ilość nieprzekraczającą 5 najmniejszych opakowań leku przeznaczonego na potrzeby własne.

Czy udając się do apteki, pacjent może mieć pewność, że apteka posiada przepisany lek? Jakie są obowiązki apteki w zakresie posiadania leków?

Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne apteki maja obowiązek posiadania leków i wyrobów medycznych w ilościach i asortymencie pozwalającym na zaspokojenie podstawowych potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności. Szczególnie ważne jest posiadanie przez aptekę leków z listy...

Czy pracujący w ogólnodostępnej aptece farmaceuta ma prawo odmówić wydania leku?

Tak, jeżeli zgodnie z posiadaną przez farmaceutę wiedzą wydanie go może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Np., jeżeli obsługujący w aptece farmaceuta na podstawie danych z recepty ustali, że pacjentem jest dziecko a dawkowanie leku wskazuje na osobę...

Co zrobić, gdy w aptece okazuje się, że lekarz przepisał bardzo drogi lek?

Apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości zamiany leku na tańszy, którego cena nie przekracza limitu ceny o ile jest to lek o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i w tym samym wskazaniu terapeutycznym. Pod warunkiem jednak, że...

Ile leków może lekarz przepisać na jednej recepcie?

Na jednej recepcie lekarz może przepisać maksymalnie 5 leków gotowych lub wyrobów medycznych. Leki recepturowe muszą być przepisywane pojedynczo. Środki odurzające i substancje psychotropowe, również muszą być przepisywane pojedynczo oraz dodatkowo...

Czy pacjent może zwrócić do apteki lek lub wyrób medyczny?

Generalnie zasadą jest, że wydane z apteki leki lub wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Wyjątkami od tej zasady są przypadki, gdy dany lek lub wyrób medyczny został w aptece błędnie wydany. Podobnie gdy posiada wadę jakościową na przykład brakuje tabletki w...

Czy apteka może wydać lek w innej dawce niż określona na recepcie?

  Tak w dawce mniejszej niż na recepcie, jeśli dawka przepisana jest wielokrotnością dawki wydanej. Ilość substancji czynnej w leku wydanym musi być jednakowa z ilością substancji czynnej w leku przepisanym na recepcie. Realizujący w aptece w ten sposób receptę...