Tak w dawce mniejszej niż na recepcie, jeśli dawka przepisana jest wielokrotnością dawki wydanej. Ilość substancji czynnej w leku wydanym musi być jednakowa z ilością substancji czynnej w leku przepisanym na recepcie. Realizujący w aptece w ten sposób receptę farmaceuta ma obowiązek odnotować zmiany na recepcie podpisać się i przystawić pieczątkę oraz poinformować o zmianach pacjenta, któremu wydaje lek.