Bez zezwolenia ministra zdrowia można przywieźć ilość nieprzekraczającą 5 najmniejszych opakowań leku przeznaczonego na potrzeby własne.