Generalnie zasadą jest, że wydane z apteki leki lub wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Wyjątkami od tej zasady są przypadki, gdy dany lek lub wyrób medyczny został w aptece błędnie wydany. Podobnie gdy posiada wadę jakościową na przykład brakuje tabletki w bistrze lub opakowanie jest uszkodzone.