Tak, jeżeli zgodnie z posiadaną przez farmaceutę wiedzą wydanie go może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Np., jeżeli obsługujący w aptece farmaceuta na podstawie danych z recepty ustali, że pacjentem jest dziecko a dawkowanie leku wskazuje na osobę dorosłą lub gdy podejrzewa, że dany lek będzie wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem.