Tak w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia można wydać z apteki lek zastrzeżony do wydania na receptę, w najmniejszym dostępnym opakowaniu terapeutycznym. Wyjątkami są substancje psychotropowe środki odurzające i prekursory z grupy I-R.