Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne apteki maja obowiązek posiadania leków i wyrobów medycznych w ilościach i asortymencie pozwalającym na zaspokojenie podstawowych potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności. Szczególnie ważne jest posiadanie przez aptekę leków z listy leków refundowanych, na które ustalono limit cenowy. Substancje psychotropowe i środki odurzające są wyjątkami od tej zasady, apteka nie musi ich prowadzić, jeśli uzyska zgodę wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Jeżeli w aptece ogólnodostępnej brakuje poszukiwanego przez pacjenta leku, farmaceuta ma obowiązek umożliwić jego nabycie w innym uzgodnionym z pacjentem terminie.