Zgodnie z art.. 86 Prawo farmaceutyczne apteka jest zobowiązana do wykonania leku recepturowego terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia przez pacjenta w aptece, w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej wydać natychmiast w ciągu 4 godzin.